Revision Karlstad
 

GDPR

GDPR GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige den 25 maj. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Dina personuppgifter används i vårt arbete Vi har en laglig skyldighet att lagra dina personuppgifter. Vi använder dom vid lämnande av kontrolluppgifter, deklarationer, skatteredovisningar och liknande tjänster som vi hjälper dig med. Dessutom används dina personuppgifter när vi redovisar till pensionsbolag, fackföreningar och liknande när ditt företag anlitar oss för dessa tjänster.

Dina personuppgifter är trygga hos oss Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Kunduppgifter skyddas av sekretess för revisions och redovisningsbranschen och hanteras konfidentiellt. Vi lagrar inga känsliga uppgifter (t.ex. religiösa eller politiska) eller omdömen i våra register. Däremot lagras i löneprogrammet utbetalda sjuklöner och föräldraledigheter. Vi lagrar bara att det betalats ut och inte anledningen till utbetalningen (Sjukdom). Vi har dock en lagstadgad skyldighet genom vårt arbete med revision och redovisningstjänster att dokumentera vårt arbete. I detta arbete följer vi FAR och SRF:s regler om hur vi skall utföra och dokumentera vårt arbete. I det arbetet är vi skyldiga att dokumentera vad vi funnit vid granskningen och detta lagras i våra dataprogram när vi hanterar uppgifterna.

Vi är enkla och tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Enligt de lagregler som finns för Revisorer och Redovisningskonsulter är vi skyldiga att spara alla underlag till vårt arbete under 10 år. Det innebär att alla uppgifter finns arkiverade hos oss på ett säkert sätt. I våra dataprogram och på våra servrar finns dessa uppgifter också lagrade på ett säkert sätt. Du har dock rätt att begära att vi tar bort dig ur vårt register. Vi prövar då om det är möjligt och inte strider mot den lagstadgade skyldighet vi har att spara vår dokumentation av vårt arbete.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha ett förtydligande.

 

 

Karev