Revision Karlstad
 

Bokföring och bokslut

Redovisningen är en viktig del av företagets styrning.Vi erbjuder allt från löpande redovisning till råd vid skattefrågor. Vi kan även hjälpa till med kvalificerade analyser av företaget utifrån redovisningen.

Vi är särskilt inriktade på små och medelstora företag samt verksamheter som valt att inte ha en egen ekonomiavdelning. Tillsammans utformar vi en tjänst som passar just ditt företags behov av rapportering och information. Vi hjälper till med deklarationer samt bokslut och årsredovisningar för enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.

Med vår mångåriga erfarenhet av olika företagstyper, branscher och frågeställningar, så behöver Du inte tveka att fråga oss vad vi kan hjälpa till med.

 

Karev