Revision Karlstad
 

KAREV

Med hög kompetens, lång erfarenhet och personliga relationer skapar vi trygghet och goda affärer för våra kunder. 

De flesta av våra uppdragsgivare finns i Värmland och det är främst små till medelstora företag – ofta ägarledda familjeföretag. Vi har även uppdrag från föreningar och stiftelser och vi har kapacitet också för större företag. Över tid har vi skaffat oss stor erfarenhet från olika branscher, olika typer av företagsformer och av företag i olika storlek. Sammantaget har detta gett oss ett stort kontaktnät, som vi idag har till vår hjälp i vårt arbete.

Vi erbjuder bland annat:
Bokföring
Lönehantering
Bokslut
Årsredovisningar
Deklarationer
Revision och rådgivning
Kompletta ekonomiska lösning för företag

Vi arbetar främst med programmen VismaSpcs och Fortnox, men vi hanterar givetvis andra program ute hos våra kunder eller över nätet, vilket kan vara en bra lösning till exempel för dig som vill sköta en del av bokföringen själv.

 

Karev